Thống kê lo gan miền bắc 30/03/2023

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
25 16 lần 13/03/2023 22 lần
87 16 lần 13/03/2023 23 lần
76 15 lần 14/03/2023 24 lần
24 14 lần 15/03/2023 25 lần
45 13 lần 16/03/2023 30 lần
11 12 lần 17/03/2023 27 lần
75 12 lần 17/03/2023 22 lần
27 11 lần 18/03/2023 27 lần
47 11 lần 18/03/2023 29 lần
93 11 lần 18/03/2023 23 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 - 21 8 lần 21/03/2023 12 lần
15 - 51 8 lần 21/03/2023 11 lần
45 - 54 5 lần 24/03/2023 10 lần
57 - 75 5 lần 24/03/2023 13 lần
49 - 94 4 lần 25/03/2023 13 lần
79 - 97 4 lần 25/03/2023 12 lần
09 - 90 3 lần 26/03/2023 11 lần
46 - 64 3 lần 26/03/2023 16 lần
05 - 50 2 lần 27/03/2023 19 lần
07 - 70 2 lần 27/03/2023 13 lần

thống kê gan giải Đặc biệt XS Miền Bắc

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 25 lần 04/03/2023 66 lần
1 23 lần 06/03/2023 70 lần
0 10 lần 19/03/2023 61 lần
9 7 lần 22/03/2023 51 lần
8 6 lần 23/03/2023 56 lần
5 5 lần 24/03/2023 58 lần
7 4 lần 25/03/2023 41 lần
3 2 lần 27/03/2023 59 lần
2 1 lần 28/03/2023 67 lần
6 0 lần 29/03/2023 56 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 18 lần 11/03/2023 56 lần
1 13 lần 16/03/2023 58 lần
9 12 lần 17/03/2023 71 lần
2 9 lần 20/03/2023 78 lần
4 8 lần 21/03/2023 47 lần
3 4 lần 25/03/2023 60 lần
5 3 lần 26/03/2023 61 lần
0 2 lần 27/03/2023 57 lần
8 1 lần 28/03/2023 70 lần
7 0 lần 29/03/2023 61 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 39 lần 18/02/2023 59 lần
5 20 lần 09/03/2023 58 lần
4 17 lần 12/03/2023 56 lần
6 14 lần 15/03/2023 66 lần
9 13 lần 16/03/2023 45 lần
7 7 lần 22/03/2023 54 lần
2 5 lần 24/03/2023 64 lần
1 3 lần 26/03/2023 63 lần
0 1 lần 28/03/2023 52 lần
3 0 lần 29/03/2023 67 lần